תודה על הרשמתך לכנס AI Hardware & Edge

פרטי ההרשמה נשלחו למארגנים, אישור סופי יתקבל בסמוך לאירוע.

פרטים נוספים נשלחו אליך במייל. לפרטים נוספים ושאלות: 

anastasia.orkaby@arrow.com